Terms and Conditions

Vítejte na stránkách rakouskadalnicniznamka.cz!

Tyto podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti Netgo sp. z o.o., které se nacházejí na adrese https://rakouskadalnicniznamka.cz.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Nepokračujte v používání stránek rakouskadalnicniznamka.cz, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje Vás, osobu přihlášenou na těchto webových stránkách a vyhovující podmínkám společnosti. „Společnost“, „Naše“, „My“, „Naše“ a „Nás“, odkazuje na naši Společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“, odkazuje na klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb Společnosti, v souladu a s výhradou platných právních předpisů Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tudíž se vztahuje na totéž.

Soubory cookie

Využíváme používání souborů cookie. Vstupem na stránky rakouskadalnicniznamka.cz jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Netgo sp. z o.o..

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie k umožnění funkčnosti určitých oblastí, aby usnadnily lidem, kteří navštěvují naše webové stránky. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost Netgo sp. z o.o. a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na stránkách rakouskadalnicniznamka.cz. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z webu rakouskadalnicniznamka.cz je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Přepisovat materiály z rakouskadalnicniznamka.cz
 • Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z rakouskadalnicniznamka.cz
 • Produkovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z rakouskadalnicniznamka.cz
 • Redistribuovat obsah z rakouskadalnicniznamka.cz

Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Společnost Netgo sp. z o.o. nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti Netgo sp. z o.o.,jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osoby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost Netgo sp. z o.o. odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.

Společnost Netgo sp. z o.o. si vyhrazuje právo monitorovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete se a prohlašujete, že:

  • že:
   • Vyjadřujete své názory a souhlasíte s tím, že
   • jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
   • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
   • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí
   • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti

Tímto udělujete společnosti Netgo sp. z o.o. nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich Komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hyperlinkování na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

   • Vládní agentury;
   • Vyhledávače;
   • Zpravodajské organizace;
   • Distributoři online katalogů mohou odkazovat na naše Webové stránky stejným způsobem, jakým hypertextově odkazují na Webové stránky ostatních uvedených podniků; a
   • Celosystémově akreditované podniky s výjimkou náborářských neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na Webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkaz od následujících typů organizací:

   • společně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
   • komunitních webů typu dot.com;
   • asociace nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
   • internetoví distributoři adresářů;
   • internetové portály;
   • účetní, právní a poradenské firmy; a
   • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o odkazy od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění hypertextového odkazu kompenzuje absenci společnosti Netgo sp. z o.o.; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem odkazovat na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu Netgo sp. z o.o.. V e-mailu uveďte své jméno, název organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vaší stránky, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte na naši stránku odkazovat, a seznam adres URL na naší stránce, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat následujícím způsobem:

   • použitím názvu naší společnosti; nebo
   • použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který se odkazuje, nebo
   • Pomocí jakéhokoli jiného popisu našich Webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti Netgo sp. z o.o. ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich Webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich Webových stránkách vznikají. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo konkrétní odkazy na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady odkazování. Neustálým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich Webových stránkách naleznete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezajišťujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, neručíme za jejich úplnost nebo přesnost; neslibujeme ani, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Žádné z ustanovení tohoto zřeknutí se odpovědnosti se nevztahuje na:

   • omezuje nebo vylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
   • omezovat ani vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
   • omezí jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů; nebo
   • vylučovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.